•  
    • Wachirawit's Social

(สถานะ: สนใจโฮมสคูล)

แนะนำตัวเอง
สวัสดีครับผม วชิรวิทย์ ดวงอุปะ อายุ 31 ปีรับราชการทหาร มีความสนใจเรื่องโฮมสคูลมากครับ เพราะวางแผนการมีลูกแต่ไม่อยากให้ลูกตกอยู่ในวังวนธุรกิจศึกษาที่มองไม่เห็นอนาคตของเขาเลย...อย่างไรแล้วผมขอศึกษาทำความเข้าใจให้ดีก่อนครับ เพื่อสร้างแผนพิมพ์เขียวเป็นของครอบครัว...เพื่ออนาคตของลูกครับ

แนวทางการทำโฮมสคูลของครอบครัว